Jeg er blogger – skal jeg virkelig beskattes af gaver?

Jeg er blogger – skal jeg virkelig beskattes af gaver?

Webshops og andre virksomheder anvender i større og større omfang bloggere til dels at promovere nye produkter og dels som led i deres SEO-strategi.

En betydelig del af bloggernes betaling er ofte, at de kan beholde de produkter, som de tester for virksomhederne. Dette er fordelagtigt for virksomhederne, fordi deres omkostning til bloggerne alene er kostprisen på produkterne, mens bloggerne modtager et produkt, som i butikkerne koster 40-50 % mere end virksomhedernes kostpris.

For at illustrere forskellen mellem virksomhedens omkostning og bloggerens “indtægt”, kan vi anvende et eksempel, hvor en webshop, der sælger iPhone-covers, betaler en blogger med et iPhone-cover i stedet for kontanter. Følgende gør sig gældende for webshoppen:

Kostpris for covers ekskl. moms:

140

Sædvanlig salgspris for covers:

200

 – heraf moms:

40

Webshoppens normale avance

20

Eksempel 1

Hvis bloggeren skulle købe et iPhone-cover, ville hun først skulle tjene ca. 400 kr. (som løn for at lave et blog-indlæg), betale 50 % i skat, og derefter bruge de resterende 200 kr. på at købe coveret (lad os for overskuelighedens skyld sige, at coveret købes i en anden butik).

I dette tilfælde har virksomheden således en omkostning på 400 kr. som lønudgift til bloggeren.

Eksempel 2

Hvis bloggeren modtager et iPhone-cover som betaling for et blogindlæg, modtager hun en ting, der har en markedsværdi på 200 kr. Virksomheden betaler dog kun 140 kr. for coveret.

I dette tilfælde udgør virksomhedens omkostninger alene 140 kr.

I begge eksempler står bloggeren i sidste ende med det samme iPhone-cover i hånden, men i eksempel 2 har virksomheden en omkostning, der er mindre end det halve af omkostningerne i eksempel 1. Hovedparten af besparelsen er “finansieret” af SKAT, fordi det ikke indberettes til SKAT, at bloggeren har modtaget betaling for sit blog-indlæg, ligesom virksomheden ikke har betalt salgsmoms.

Skatteregler generelt

Hvis der er “kraftige forventninger” til, eller hvis der er indgået en skriftlig eller mundtlig aftale om, at en blogger modtager en vare, hvis hun skriver et blogindlæg, vil varen blive betragtet som løn eller omsætning (og dermed ikke som en gave).

Al løn skal som udgangspunkt beskattes – uanset om lønnen udbetales i DKK eller EUR, og uanset om lønnen udbetales med kontanter, varer eller tjenesteydelser.

Bloggeren pligtig til at kontrollere, at al indkomst er indberettet til SKAT.  Bloggeren kan kontrollere dette på sin årsopgørelse.

Hvad skal jeg så gøre?

Bloggere har som udgangspunkt tre valgmuligheder til, hvordan de vil indberette / behandle kontanter eller varer, der modtages som betaling for blog-indlæg:

1. Modtage varerne/pengene sort og håbe på ikke at blive opdaget
Denne løsning er selvfølgelig dårlig og ikke anbefalelsesværdig.

2. Modtage varerne /pengene og sikre, at disse indberettes som B-indkomst
Når året er omme skal der betales A-skat og AM-bidrag af pengene og værdien af varerne. Dette betyder, at bloggeren skal betale skat af værdien af alle modtagne gaver.

Hvis denne udbetales i form af varer, er der varernes markedspris, der skal indberettes, og denne som bloggeren skal opgive. Det er således varernes salgspris inkl. moms, der udgør B-indkomsten. I eksemplet ovenfor vil det altså være de 200 kr. som iPhone-coveret koster.

3. Oprette en momsregistreret virksomhed, hvor varerne og kontanter bogføres som omsætning
Denne løsning kræver mere administrations end løsning nr. 2, og fungerer bedst hvis der modtages kontanter (dvs. ikke varer). Løsningen kræver, at din omsætning ikke er ubetydelig. En omsætning på mindst 50.000 kr. pr. år forventes at være tilstrækkelig.
Hvis denne løsning anvendes, kan der også fratrækkes omkostninger, der er tilknyttet skrivningen af blog-indlæggene – dvs. køb af computer, web-hosting m.v.

 

Anders-Balmer-KPMG

Kontakt Anders Balmer

 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til Anders, kan du kontakte ham på anders.balmer@dk.ey.com eller tlf nr. 73 23 47 82. Find Anders Balmer på Linkdedin.

19 svar til “Jeg er blogger – skal jeg virkelig beskattes af gaver?”

 1. Malene siger:

  Jeg efterlades med spørgsmål som:
  Hvad så med goodiebags, og prøver man modtager uden aftale?
  og hvordan regner man værdien af pressesampels, som gerne er mindre produkter end dem man køber?
  Hvis man får virksomheden til at betale det beløb man skal betale i B-indkomst, skal man vel betale skat af det beløb to gange? Så produktets værdi * 0,40 = B-skat (Y), Y * 0,40 = den pris firmaet skal betale?

  Og så forstod jeg ikke meget med det CVR, for umiddelbart virker det som en rigtig god løsning, men også unfair, da blogging er én stor underskudsforretning, når man betaler skat af produkter, betaler for transport osv. (penge som man reelt kan trække fra ved CVR). Så fra at det går i underskud (når alle bloggens udgifter er betalt), vil jeg gå til overskud ved at vælge CVR løsningen?

  Ved hobbyvirksomheder – hvis man f.eks. strikker eller sådan, skal man kun betale skat af overskuddet, når ens omkostninger af garn er trukket fra, hvordan kan man bruge dette i henhold til blogs?

  • Nicolaj Nielsen siger:

   Hej Malene

   Mange tak for spørgmålene! Sikkert mange andre der har de samme.
   Jeg får Anders Balmer til at komme med svar hurtigst muligt.

   /Nicolaj

 2. Michala siger:

  Godt indlæg! Men stadig ikke helt klart for mig omkring følgende ting:

  – Hvad med produkter der modtages til test, hvor længe må de testes før de smides ud eller sendes retur, uden at der skal betales skat?

  – Hvordan bevises overfor Skat at de rent faktisk er smidt ud eller sendt retur?

  – Hvordan prisfastsættes værdien af produktet, hvis jeg som blogger gerne vil købe det efter test og hvad beskattes denne pris af det nu brugte produkt?

  – Hvordan beskattes firmaerne af den omtale de får på blogs ved denne form for samarbejde?

  Det var lige de første spørgsmål, jeg kommer sikkert på flere 🙂

  / Michala

 3. Anders Balmer siger:

  Hej Malene

  Som privatperson i Danmark, skal man som udgangspunkt beskattes af alle gaver, man modtager. Du vil formentlig alene modtage “goodiebags”, hvis virksomheden, der giver dig “goodiebaggen” forventer, at du skriver et blogindlæg.

  Hvis “goodiebaggen” repræsentere en meget lav værdi, kan jeg dog ikke tro, at SKAT vil lade dig beskatte heraf.

  For alle varer – pressesamples, underlige ubrugelige ting m.v. – gælder det, at du skal beskattes af markedsværdien. Jeg forstår dit spørgsmål og din frustration, men reglerne er meget firkantede på den måde.
  HVis der ikke er et “almindeligt” marked, hvor varerne bliver solgt, må du derfor nødvendigvis skønne en markedsværdi af varerne.

  Jeg forstår ikke helt dit spørgsmål vedrørende skatten – men du betaler ikke skat af samme beløb to gange.

  Dit næste spørgsmål er jeg heller ikke helt med på. Jeg kan dog sige, at du – hvis du har en virksomhed (CVR-nummer) laver regnestykket:

  + Omsætning
  – udgifter
  = Resultat

  Og det er alene resultatet, som du betaler skat af. Du får således lov til at trække udgifter til erhvervsmæssig transport m.v. fra i skat, hvilket ellers ikke kan lade sig gøre.

  Du må meget gerne melde tilbage med uddybende spørgsmål 🙂

  Mvh
  Anders

 4. Anders Balmer siger:

  Hej Michala

  1. Produkter skal beskattes, når du påbegynder ikke-erhvervsmæssig anvendelse af dem.
  2. Du skal kun bevise noget over for SKAT, hvis de beder dig om det. Som udgangspunkt må formodningen være, at du selv angiver det, hvis du har tænkt dig at bruge produkterne i privat henseende.
  Det er derfor også SKAT, der skal “bevise”, at du har brugt produkterne privat.
  3. Hvis der er et marked for det brugte produkt, skal du bruge prisen for et produkt tilsvarende dit – både i alder og stand. Hvis der ikke er et marked, skal du bruge den værdi, der repræsenterer markedsværdien af produktet.
  4. For firmaerne har de betalt bloggeren et beløb for at skrive et indlæg. Dette anses som en driftsudgift (markedsføringsudgift) for firmaerne, hvorfor de får skattemæssigt fradrag for udgiften til bloggeren.

  Du skriver bare hvis der er andet 🙂

  Mvh
  Anders

 5. Jørgen H. Nielsen siger:

  Hej Anders

  Meget interessant blogindlæg, lige et kort opfølgende spørgsmål.

  Hvad hvis bloggerne (eller helt andre aftagere, fx freelancejournalister) i stedet for indgår en udtrykkelig aftale med producenten om, at et givent produkt kun er til låns i en foruddefineret periode, hvordan vil SKAT så forholde sig til det? Fx 3 mdr., og så skal produktet retur. Hvor ligger bevisbyrden?

  Er det i øvrigt muligt for virksomheden/producenten eksempelvis at låne et produkt ud til bloggeren eller journalisten, og så løbende udskifte det med et nyt? Vil dette være tilladt og ikke blive beskattet?

  Og hvad med produkter, der er “plukket” af et produktionsbånd tidligere i processen og ikke har markedsværdi, men er et “engineeering sample”? Man kunne eksempelvis sende en blogger et ikke-færdigt produkt med henblik på evaluering og bedømmelse, uden at det er et detail-egnet produkt.

  Pft.

  /Jørgen

  • Anders Balmer siger:

   Hej Jørgen

   Tak for dit spørgsmål.

   Hvis du låner et produkt til privat brug, skal du beskattes af værdien af at leje produktet. Hvis du derimod blot låner produktet til erhvervsmæssigt brug, skal du ikke beskattes.

   Hvis I har en aftale om, at produktet alene er til lån i en kortere periode, skal SKAT bevise (eller sandsynliggøre), at du ikke har ret. Udgangspunktet er jo, at du er ærlig.

   Jeg går ud fra, at dette besvarer dine to første spørgsmål? 🙂

   Hvis du modtager et produkt, der ikke har en almindelig markedsværdi (f.eks. et ufærdigt produkt), skal du som nævnt i artiklen beskattes af markedsværdien alligevel.
   Da der ikke findes et marked for produktet, skal du selv opgøre markedsværdien. Hvis produktet ikke er særligt brugbart, kan værdien godt være meget lav (eller 0).

   Jeg håber dette giver svar på dine spørgsmål. Jeg beklager min relativt lange svartid.

   Mvh
   Anders

 6. Louise siger:

  Hej 🙂
  Jeg har lige nogle spørgsmål – jeg er slet ikke inde i al det her med Skat, da jeg fyldte 18 i år, i maj.

  Jeg bruger hjemmesiden wepromote.dk, hvor jeg får udbetalt penge for at skrive et blogindlæg men pengene kan først udbetales når det er et beløb over 600 kr, der står inde på min bruger på wepromote.dk
  1. Skal jeg så indtaste alle lønningerne hver for sig(f.eks. 50 kr) eller samlet? (f.eks. 600 i alt)
  2. Skal jeg oprette mig som en virksomhed?? Og hvordan filen gør jeg det?

  • Nicolaj Nielsen siger:

   Hej Louise

   Tak for dit spørgsmål.

   Wepromote.dk er din arbejdsgiver, som udbetaler din løn i b-indkomst (dvs. opgives ikke til skat). Du skal derfor selv opgive din løn til skat (http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=44147) – dette kan gøres forud for et år (forskudsopgørelsen), bagud (årsopgørelse) eller løbende.

   Du kan derfor i det givne år, indberettet din løn når det passer dig (bare det indberettes i det år, hvor de bliver optjent). Det nemmest ville derfor for dig være, at du bare indberetter hver gang du får 600 udbetalt fra Wepromote.dk (og du SKAL derfor ikke indberette hver gang du modtager 50 kr. – men dette er også en mulighed).

   Ift. at oprette en virksomhed: Det er ikke en nødvendighed at oprette en virksomhed, hvis man modtager b-indkomst som f.eks. igennem Wepromote.dk. Der er fordele ved at gøre dette som gør, at du kan fratrække omkostninger tilknyttet til bloggen – de administrative omkostninger og tidsforbrug overstiger dog ofte disse fordele.

   (Disclaimer: Jeg er ikke ekspert, så vil derfor få Anders til at bekræfte mit svar hurtigst muligt).

 7. Diana siger:

  Rigtig godt info her! Jeg står bare og tænker på om det samme gælder for oplevelser. Hvis nu man skriver en livsstilsblog om at sejle og man så bliver inviteret til en kapsejlads event for at se nogle andre sejle, skal man så betale skat af hvad den normale billet pris ville koste? Eller en undervisning i noget med at sejle fra en sejlskole.

 8. Diana siger:

  Og omvendt, hvis man nu er livsstilsblogger og skriver om mad eller rejser, kan man så trække cafebesøg og flybilletter fra som udgifter?

  • Anders Balmer siger:

   Hej Diana

   Udgangspunktet er, at erhvervsmæssige udgifter kan fratrækkes og ikke-erhvervsmæssige udgifter skal beskattes, hvis de indgår som en del af betalingen for at udføre et stykke arbejde. Der er mange grænsetilfælde, som f.eks. dem du nævner, hvor der vil være behov for individuelt stillingtagen til, hvordan de konkrete forhold påvirker den skattemæssige behandling.

   Jeg forstår, at det netop er for grænsetilfældene, der er relevant at få et sort/hvidt svar. Jeg må derfor også beklage, at det netop er i grænsetilfældene, det kan være svært at give et konkret svar 🙂

   Mvh
   Anders

 9. Line siger:

  BESKATNING AF REJSER OG OPLEVELSER
  Dianas spørgsmål om beskatning af “oplevelser” er SUPER relevant for MANGE bloggere – herunder de mange rejsebloggere, som bliver inviteret på dyre rejser og får invitationer til diverse arrangementer og oplevelser.

  Jeg er sikker på, at mange rejsebloggere vil være interesseret i at læse svar på dette!!

  (Hvad jeg selv har læst mig frem til andre steder bør der dog ikke være meget tvivl: En rejse skal beskattes præcis som en anden gave……= Så at tage imod en “gratis” rejse eller oplevelse bliver hurtigt MEGET dyrt).

  Ser meget frem til at læse jeres svar!

 10. Ellen siger:

  Hej.
  Jeg er registreret som virksomhed med min blog og shop. Jeg laver opskrifter og tager billeder for en anden virksomhed, og får som betaling produkter der kan sælges i shoppen.
  Hvordan skal jeg registrere dette og hvordan beskattes jeg?
  Hilsen Ellen

  • Bjarke siger:

   Hej Ellen

   Du får vare værdi 1.000,-
   De får ydelse værdi 1.000,-

   Dvs. i skal blot sikre at der er en transaktion imellem jer, at betalingen så ikke findes da den ville give 0 er underordnet.

   Har du flere spørgsmål så henviser vi gerne til vores revisor der kan hjælpe dig yderligere.

   Mvh
   Bjarke

   • Rasmus siger:

    Så hvis bare varens værdi og ydelsen går i 0, så vil der ikke være en beskatning?
    Læser jeg det korrekt?

    Så hvis jeg som madanmelder/blogger får betalt maden på en restaurant af restauranten selv og de får eksponering igennem sociale medier etc. der modsvarer værdien af maden, så vil det ikke blive beskattet?

    Og hvad hvis man antager at eksponeringen igennem sociale medier er højere end madens kostpris?

    Det samme gør sig vel gældende for køkkengrej? Hvis jeg får grej for 1000 kr. men modydelsen via eksponering overfor mine læsere/følgere modsvarer de 1000 kr. så går det vel også i 0? Så er der jo ikke noget at betale skat af?

    • Bjarke siger:

     Hej Rasmus

     Ja, det er korrekt. Hvis værdien af eksponeringen er højere så skal du jo fakturere kunden og derved får du en netto-gevinst, der jo så bliver beskattet hos dig personligt eller dit selskab.

     Mvh
     Bjarke

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.